Stacja kontroli pojazdów WX/175/P

A - MOTORY I MOTOROWERY 
B - POJAZDY OSOBOWE I CIĘŻAROWE O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ DO 3,5t 
c - POJAZDY PRZYSTOSOWANE DO ZASILANIA GAZEM 
d - POJAZDY ZAREJESTROWANE PO RAZ PIERWSZY W POLSCE
oraz:
- pojazdy przystosowane do nauki jazdy
- badania po kolizyjne i z zatrzymanymi dowodami rejestracyjnym
- pojazdy przystosowane do ciągnięcia przyczep

CENNIK

LP.

WYSZCZEGÓLNIENIE

CENA

1

OKRESOWE BADANIA TECHNICZNE:

1.1

Motocykl, ciągnik rolniczy

62,00 zł


1.2

Samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4t m.w. 1)98,00 zł

1.3

Taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)

42,00 zł

1.4

Pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)

63,00 zł

1.5

Pojazd Przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu Państwowego 
(za warunki dodatkowe)

48,00 zł


2

PONOWNE SPRAWDZENIE MECHANIZMÓW I ZESPOŁÓW W POJEŹDZIE, W KTÓRYM STWIERDZONO USTERKI W TRAKCIE BADAŃ TECHNICZNYCH W ZAKRESIE: 

2.1

Skuteczność i równomierność działania hamulców

20,00 zł

2.2

Ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania

14,00 zł

2.3

Połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu

20,00 zł

2.4

Toksyczności spalin

14,00 zł

2.5

Poziomu hałasu

20,00 zł

2.6

Geometrii kół jednej osi

36,00 zł

2.7

Działania amortyzatorów jednej osi

14,00 zł

2.8

Wszystkich innych usterek łącznie

20,00 zł3

DODATKOWE BADANIE TECHNICZNE POJAZDU SKIEROWANEGO PRZEZ ORGAN KONTROLI RUCHU DROGOWEGO W RAZIE UZASADNIONEGO PRZYPUSZCZENIA, ŻE ZAGRAŻA BEZPIECZEŃSTWU RUCHU DROGOWEGO LUB NARUSZEŃ WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA:

3.1

Określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdów)  4)

20,00 zł

3.2

Po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

94,00 zł

3.3

Dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym

51,00 zł


5

DODATKOWE BADANIE TECHNICZNE POJAZDU SKIEROWANEGO PRZEZ STAROSTĘ W RAZIE UZASADNIONEGO PRZYPUSZCZENIA, ŻE ZAGRAŻA BEZPIECZEŃSTWU RUCHU DROGOWEGO LUB NARUSZEŃ WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA:

5.1

Co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 3)

20,00 zł

5.2

Po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

94,00 zł

6

POZOSTAŁE DODATKOWE BADANIA TECHNICZNE POJAZDU:

6.1

Który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)

42,00 zł

6.2

Do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu Państwowego 
(za warunki dodatkowe)

48,00 zł

6.3

Skierowany przez Starostę w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji

60,00 zł


6.4

Pojazd sprowadzony z zagranicy i noszący ślady uszkodzeń lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego


94,00 zł


7

SPRAWDZENIE SPEŁNIANIA DODATKOWYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH DLA NIEKTÓRYCH POJAZDÓW ORAZ POZOSTAŁE CZYNNOŚCI PRZEPROWADZANE W STACJI KONTROLI POJAZDÓW:

7.1

Prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 1)

35,00 zł

ZOBACZ TAKŻE:

WARSZTAT MECHANICZNY
WYNAJEM BUSÓW